The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1981

21 to 30 of 39
1   11   21   31

21   Article: Het motiveren van clienten in directieve (gezins) therapie
A. Lange in: Kwartaalschrift voor Directieve Therapie en Hypnose, Vol. 1 (1981), p. 57-74
22   Article: Waarom individuele gedragstherapie
A. Lange in: Gedragstherapeutisch Bulletin, Vol. 14 (1981), p. 3-24
23   Article: Opinions on nuclear energy: Evaluations, beliefs, and attitudes.
R.W. Meertens, P.J. Stallen in: NederlandsTijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, Vol. 36 (1981), p. 45-55
24   Chapter: Curriculumonderzoek: kanttekeningen bij een technologisch perspectief.
G.W. Meijnen, Th.J. IJzerman in: Onderwijskunde als opdracht. (1981)
25   Chapter: Economische macht als multi-disciplinair probleem
R.J. Mokken in: De pluriforme economische macht (1981), p. 56-69
26   Dissertation: Dynamische factormodellen
P.C.M. Molenaar (1981), p. 99
27   Book: De huisvestingssituatie in Tilburg: uitgewerkt naar bewonersgroepen en naar ruimtelijke eenheden
S. Musterd, F.M. Dieleman (1981), 148 p.
28  download 15225 Article: De huisvestingssituatie van Mediterranen in Tilburg
S. Musterd in: Stedebouw en Volkshuisvesting, Vol. 62 (1981), p. 314-325
29  download 15224 Article: Scaling methods: measurement of the service level of centers in Noord Brabant
S. Musterd, F.M. Dieleman in: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 72 (1981), p. 130-144
30  download 15437 Chapter: Actor-observer explanations: divergent perspectives or divergent evaluations
J. van der Pligt in: The psychology of ordinary explanations of social behaviour (1981), p. 97-118