The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1978

21 to 27 of 27
1   11   21

21   Article: Structured training for behavioral family therapy: Methods and evaluation
A. Lange, W. Zeegers in: Behavior Analysis and Modification, Vol. 2 (1978), p. 211-225
22   Book: Marges marocaines : limites de la cooperation au développement dans une région périphérique : le cas du Rif
P. de Mas (1978)
23   Article: The place of peripheral regions in Moroccan planning
P. de Mas in: T©¦dschrift voor economische en sociale geografie, Vol. 69 (1978), p. 86-
24   Article: The place of peripheral regions in Moroccan planning
P. de Mas in: T©¦dschrift voor economische en sociale geografie, Vol. 69 (1978), p. 86-
25   Article: Positieve discriminatie in het onderwijs: de Nederlandse situatie.
G.W. Meijnen in: Persoon en gemeenschap, Vol. 80 (1978), p. 289-300
26   Article: The reliability of a questionnaire to measure pupils' attitudes towards physical education.
P.G. Splinter, L.W.C. Tavecchio, J.G.A. Ras, J. Snel, H.C.G. Kemper, R. Verschuur in: International Journal of Physical Education, Vol. 15 (1978), p. 19-23
27   Article: Methoden voor een kwantitatieve beschrijving en analyse van leerkrachtgedrag in de les lichamelijke oefening.
L.W.C. Tavecchio in: Thomas, maandblad voor lichamelijke opvoeding, Vol. 18 (1978), p. 256-262