The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1976

11 to 20 of 24
1   11   21

11   Article: Beoordeling van lesgeefgedrag van leerkrachten lichamelijke oefening
H.C.G. Kemper, R. Verschuur, J.G.A. Ras, J. Snel, P.G. Splinter, L.W.C. Tavecchio in: De Lichamelijke Opvoeding, Vol. 64 (1976), p. 201-204 & 246-251
12   Chapter: Development of an instrument for the analysis of social-emotional teacher-pupil interaction in physical education
H.C.G. Kemper, J.G.A. Ras, J. Snel, P.G. Splinter, L.W.C. Tavecchio, R. Verschuur in: Éducation physique des enfants avant l'époque de la puberté : conférence internationale scientifico-methodique, Gda'nsk, le 27-31 mai 1974 (1976), p. 234-239
13   Article: Effect of 5 versus 3 lessons-a-week physical education program upon the physical development of 12- and 13-year old schoolboys.
H.C.G. Kemper, R. Verschuur, J.G. Ras, J. Snel, P.G. Splinter, L.W.C. Tavecchio in: Journal of Sports Medicine and Physical Fitness., Vol. 16 (1976), p. 319-326
14   Chapter: Ruimtelijke ontwikkeling en stadsvernieuwing in Deventer
L.A. de Klerk in: Stadsvernieuwing : handboek voor de praktijk (1976), p. 48
15   Article: Effecten van een cursus gezinstherapie op attitude, inzicht en eigen probleemoplossend gedrag der deelnemers
A. Lange, T. Brinckmann in: Gedrag, Vol. 4 (1976), p. 144-158
16   Chapter: Gezinstherapie
A. Lange in: Psychologen over het kind (1976)
17   Article: Judo, oftewel het niet trekken aan clienten
A. Lange in: Tijdschrift voor Psychotherapie, Vol. 2 (1976), p. 179-194
18   Chapter: Power and influence as political phenomena
R.J. Mokken, F.N. Stokman in: Power and political theory: some European perspectives (1976), p. 33-54
19   Article: Effect of physical education upon the psychological development of schoolboys.
J. Snel, J.G.A. Ras, L.W.C. Tavecchio, P.G. Splinter, H.C.G. Kemper, R. Verschuur in: International Journal of Physical Education, Vol. 13 (1976), p. 10-14
20   Chapter: Beoordeling van het vak gymnastiek door leerlingen
P.G. Splinter, L.W.C. Tavecchio, H.C.G. Kemper, J.G.A. Ras, J. Snel, R. Verschuur in: Congresboek ORD (1976), p. 243-247