The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2011

471 to 480 of 1029
1 ... 101 ... 201 ... 301 ... 411 ... 451   461   471   481   491 ... 511 ... 611 ... 711 ... 821 ... 921 ... 1021

471  download 480310 Book review: 
I. Nieuwenhuis in: Nederlandse Letterkunde, Vol. 16 (2011), p. 59-62 , Arend Fokke Simonsz. De moderne Helicon
472   Book review: 
P.S. Gerbrandy in: Mnemosyne, Vol. 64 (2011), p. 163-165 , La Troade: un paysage et son héritage littéraire: les commentaires antiques sur la Troade, leur genèse et leur influence
473   Article: Toetsing van biobanken: lessen uit het Parelsnoer Initiatief
M. Boeckhout, J. van Dijk, D.A. Legemate in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 155 (2011), p. A3557-
474   Article: Volunteers as the ‘new’ model citizens: governing citizens through soft power
G.P.L. Chong in: China Information, Vol. 25 (2011), p. 33-59
475   Chapter: Onvoltooid verleden tijd: politieke visies in de onvoltooide Batavenreeks voor het stadhuis van Amsterdam = Past imperfect: political ideals in the unfinished Batavian series for the town hall of Amsterdam
E. Kolfin in: Opstand als opdracht = The Batavian commissions: Flinck, Ovens, Lievens, Jordaens, De Groot, Bol, Rembrandt (2011), p. 10-21
476   Article: Crowdsourcing television's past: the state of knowledge in digital archives
J. Noordegraaf in: Tijdschrift voor Mediageschiedenis, Vol. 14 (2011)
477   Article: Presence in absence: the empty studio as self-portrait
R. Esner in: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Vol. 56 (2011), p. 241-262
478  download 357485 Article: De ontdekking van de oudheid: adellijke identiteitspolitiek in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden
R. van der Laarse in: Virtus, Vol. 18 (2011), p. 9-42
479   Chapter: Hybridity as a characteristic feature of globalization
L. Marácz in: Globalisation, Europeanization and other transnational phenomena: description, analyses and generalizations (2011), p. 14-30
480   Book editorial: Waar visie ontbreekt, komt het volk om
C. van Baalen, H. Goslinga, A. van Kessel, J. van Merriënboer, J. Ramakers, J. Turpijn (2011), p. 239