The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2011

11 to 20 of 1031
1   11   21   31 ... 101 ... 201 ... 301 ... 411 ... 511 ... 611 ... 721 ... 821 ... 921 ... 1031

11   Article: Modeling the development of L1 and EFL writing proficiency of secondary school students
R. Schoonen, A. van Gelderen, R.D. Stoel, J. Hulstijn, K. de Glopper in: Language Learning, Vol. 61 (2011), p. 31-79
12  download 222483 Dissertation: De belofte van vitamines: voedingsonderzoek tussen universiteit, industrie en overheid 1918-1945
P. Huijnen (2011), p. 176
13  download 212685 Dissertation: Speech and sign perception in deaf children with cochlear implants
M.R. Giezen (2011), p. 217
14  download 203486 Dissertation: Form-focused instruction and the acquisition of tense by Dutch-speaking learners of English: Experimental studies into the effects of input practice and output practice
J.J.J. Ureel (2011), p. xv, 247
15   Article: De rechtsstaat volgens Poetin
L. Marácz in: Armex, Vol. 95 (2011), p. 16-
16   Article: EU-voorzitter Hongarije agendeert lidmaatschap van Kroatië
L. Marácz in: Internationale Spectator, Vol. 65 (2011), p. 213-216
17  download 223089 Article: De vernietigende macht der hedendaagse wapenen: de lessen van de Eerste Wereldoorlog in het militaire debat in Nederland 1918-1923
W. Klinkert in: De grote oorlog: kroniek 1914-1918, Vol. 22 (2011), p. 53-114
18  download 223087 Article: The strategic relevance of AGRI in Europe's southern gas corridor
L. Marácz in: Karadeniz araştırmaları: journal of studies on the Balkans, the Caucasus, Eastern Europe & Anatolia, Vol. 7 (2011), p. 19-28
19   Book review: De Romeinse identiteit
E. Hemelrijk in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 124 (2011), p. 122-123 , Roman imperialism and local identities
20  download 217544 Dissertation: Alleenstaande moeders als kostwinner in de jaren vijftig en de levensloop van hun dochters: "Je leven zelf vorm geven"
Y.D. Wiegerinck (2011), p. 354