The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2011

561 to 570 of 1108
1 ... 101 ... 221 ... 331 ... 441 ... 541   551   561   571   581 ... 661 ... 771 ... 881 ... 991 ... 1101

561  download 351629 Report: COCP in de VG: onderzoek naar de effecten, de implementatie en de sociale validiteit van het COCPvg-programma in Esdégé-Reigersdaal: eindrapport van het project Verbetering van de communicatie tussen niet of nauwelijks sprekende mensen met een meervoudige beperking en hun sociale netwerk
M. Heim, M. Veen, F. Velthausz (2011), p. 142, [7]
562  download 351631 Chapter: Iceland: a postcolonial literary landscape?
H. van der Liet in: Thi Timit Lof: Festschrift für Arend Quak zum 65. Geburtstag (2011), p. 447-471
563   Book editorial: Thi Timit Lof: Festschrift für Arend Quak zum 65. Geburtstag
G. Kroonen, E. Langbroek, H. Perridon, A. Roeleveld (2011), p. 504
564   Book editorial: De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts
J.H. Reestman, A. Schrauwen, M. van Montfrans, J. Jans (2011), p. xvi, 464
565  download 357825 Book review: 
A. Schippers in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 68 (2011), p. 614-617 , Takhyīl: the imaginary in classical Arabic poetics
566  download 357826 Book review: 
A. Schippers in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 68 (2011), p. 617-618 , ʻAbd al-Raḥmān Ibn Naṣr al Shayzarī. Rawḍat al qulūb wa-nuzhat al-muḥibb wal-maḥbūb
567   Chapter: Preface
L. Marácz, J. Róka in: Globalisation, Europeanization and other transnational phenomena: description, analyses and generalizations (2011), p. 7-13
568  download 357470 Chapter: Introduction
H. Quené, L. Pols, W. Zonneveld in: Sound and sounds: studies presented to M.E.H. (Bert) Schouten on the occasion of his 65th birthday (2011), p. [1-4]
569   Article: Nationalismus, Konsum und politische Kultur im Europa der Zwischenkriegszeit
M. Föllmer in: Neue Politische Literatur, Vol. 56 (2011), p. 427-453
570   Chapter: Het ontstaan van de publieke sfeer (800-1550)
M. Damen, R. Stein in: Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland: van patrimoniaal bestuur naar waarborgstaat (2011), p. 31-90