The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2011

561 to 570 of 1109
1 ... 101 ... 221 ... 331 ... 441 ... 541   551   561   571   581 ... 661 ... 771 ... 881 ... 991 ... 1101

561   Chapter: Verrassend? Toponiemen in het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands
A. Roeleveld in: Thi Timit Lof: Festschrift für Arend Quak zum 65. Geburtstag (2011), p. 241-258
562  download 351629 Report: COCP in de VG: onderzoek naar de effecten, de implementatie en de sociale validiteit van het COCPvg-programma in Esdégé-Reigersdaal: eindrapport van het project Verbetering van de communicatie tussen niet of nauwelijks sprekende mensen met een meervoudige beperking en hun sociale netwerk
M. Heim, M. Veen, F. Velthausz (2011), p. 142, [7]
563  download 351631 Chapter: Iceland: a postcolonial literary landscape?
H. van der Liet in: Thi Timit Lof: Festschrift für Arend Quak zum 65. Geburtstag (2011), p. 447-471
564   Book editorial: Thi Timit Lof: Festschrift für Arend Quak zum 65. Geburtstag
G. Kroonen, E. Langbroek, H. Perridon, A. Roeleveld (2011), p. 504
565   Book editorial: De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts
J.H. Reestman, A. Schrauwen, M. van Montfrans, J. Jans (2011), p. xvi, 464
566  download 357825 Book review: 
A. Schippers in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 68 (2011), p. 614-617 , Takhyīl: the imaginary in classical Arabic poetics
567  download 357826 Book review: 
A. Schippers in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 68 (2011), p. 617-618 , ʻAbd al-Raḥmān Ibn Naṣr al Shayzarī. Rawḍat al qulūb wa-nuzhat al-muḥibb wal-maḥbūb
568   Chapter: Preface
L. Marácz, J. Róka in: Globalisation, Europeanization and other transnational phenomena: description, analyses and generalizations (2011), p. 7-13
569  download 357470 Chapter: Introduction
H. Quené, L. Pols, W. Zonneveld in: Sound and sounds: studies presented to M.E.H. (Bert) Schouten on the occasion of his 65th birthday (2011), p. [1-4]
570   Article: Nationalismus, Konsum und politische Kultur im Europa der Zwischenkriegszeit
M. Föllmer in: Neue Politische Literatur, Vol. 56 (2011), p. 427-453