The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2011

121 to 130 of 1138
1 ... 101   111   121   131   141 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 901 ... 1021 ... 1131

121  download 207304 Dissertation: Cognitive and interactive aspects of task-based performance in Dutch as a second language
M.C. Michel (2011), p. xiii, 213
122  download 207324 Dissertation: Miraculeus bewaard: middeleeuwse Utrechtse relieken op reis: de schat van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal
A.C. de Kruijf (2011), p. 320
123  download 201608 Dissertation: Curating, cultural capital and symbolic power: representations of Irish art in London, 1950-2010
L.Á. Cotter (2011), p. 273
124  download 202486 Dissertation: ‘Wie van gevaar houdt, moet dat met de dood bekopen’: De opiniërende strategieën van de toneelschrijver Gulielmus Gnapheus (1493-1568)
V.E.M. Demoed (2011), p. 9, ii, 307
125  download 199941 Dissertation: National self image: Celtic mythology in primary education in Ireland, 1924-2001
P.G. dr. Frehan (2011), p. 2 vol. (viii, 234; 417 p.
126   Article: Enhanced bimodal distributions facilitate the learning of second language vowels
P. Escudero, T. Benders, K. Wanrooij in: The Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 130 (2011), p. EL206-EL212
127   Article: Jean-Luc Moulène: photography as training manual
S. Berrebi in: Afterall, Vol. 28 (2011), p. 34-41
128   Article: The world in eighteen lessons: Christopher Williams
S. Berrebi in: Metropolis M, tijdschrift over hedendaagse kunst, Vol. 2011 (2011), p. 115-117
129   Article: Lessons learned: the second Dutch conquest of Brazil and the memory of the first
M. van Groesen in: Colonial Latin American Review, Vol. 20 (2011), p. 167-193
130  download 334872 Chapter: De X factor van theatereducatie: educatieve activiteiten rondom theatervoorstellingen.
C. Dieleman in: Conferentie onderzoek in cultuureducatie 2011: papers (2011)