The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2009

21 to 30 of 1262
1   11   21   31   41 ... 121 ... 251 ... 371 ... 501 ... 631 ... 751 ... 881 ... 1001 ... 1131 ... 1261

21   Chapter: Eine deutsche Katastrophe? Interpretationsmuster in der ost- und westdeutschen Historiographie des 'Bombenkrieges'
B.R. von Benda-Beckmann in: Der Luftkrieg im europäischen Gedächtnis (2009)
22   Article: Geen familiegeheim. De herinnering aan de geallieerde bombardementen in recent onderzoek: een besprekingsartikel
B.R. von Benda-Beckmann in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 121 (2009)
23  download 338429 Book review: Nederland aan de Seine
N. Pas in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 124 (2009), p. online- , 121 rue de Lille: Nederland aan de Seine
24   Book: The myth of Jewish communism: a historical interpretation
A. Gerrits (2009), 285 p.
25  download 131132 Dissertation: Caspar J.C. Reuvens en de musea van oudheden in Europa (1800-1840)
M.H.E. Hoijtink (2009), p. 170
26  download 131019 Dissertation: The syntax of floating quantifiers : stranding revisited
R. Cirillo (2009), p. xvi. 272
27  download 134145 Dissertation: The frequency of imagination : auditory distress and aurality in contemporary music theatre
P. Verstraete (2009), p. VIII, 294
28   other: T.R. - Jan Campertprijzen
Y. van Dijk, K. Hilberdink (2009)
29  download 133529 Dissertation: Writing to survive: A commentary on Sidonius Apollinaris, Letters Book 7, volume 1: The episcopal letters 1-11
J.A. van Waarden (2009), p. 514
30   Chapter: Architectonische en cultuurhistorische betekenissen van datum- en naamstenen op 16e-eeuwse buitenplaatsen
H. Ronnes, T. Vanderhoeven in: Middeleeuwse kastelen in veelvoud: nieuwe studies over oud erfgoed (2009), p. 297-307