The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2009

341 to 350 of 1226
1 ... 121 ... 241 ... 321   331   341   351   361 ... 481 ... 611 ... 731 ... 851 ... 971 ... 1101 ... 1221

341   Article: Autonomia e importanza delle città nel processo di formazione dello Stato dei Paesi Bassi: l’esempio di Anversa e Amsterdam
M. Limberger, M. 't Hart in: Dimensioni e Problemi della Ricerca Storica, Vol. 2009 (2009), p. 19-48
342   Chapter: The postcolonial and/as the spirit world: theorizing the ghost in Jacques Derrida, Achille Mbembe and Ben Okri's 'The famished road'
E. Peeren in: Postcolonial ghosts = Fantômes post-coloniaux (2009), p. 327-343
343   Chapter: Genetic textual editing: the end of an era
M. Mathijsen in: Was ist Textkritik? Zur Geschichte und Relevanz eines Zentralbegriffs der Editionswissenschaft (2009), p. 233-240
344   Article: Reappraising communism and nationalism
M. Mevius in: Nationalities Papers, Vol. 37 (2009), p. 377-400
345  download 180964 Article: De veelzijdige toneelschrijver Gnapheus: klassieke en contemporaine receptie in zijn dramatische oeuvre
V. Demoed in: Nieuwsbrief Neolatinistenverband, Vol. 22 (2009), p. 26-36
346  download 180966 Article: Finance and the Excess: the Politics of Visibility in the Credit Crisis
M. de Goede in: Zeitschrift für Internationale Beziehungen, Vol. 16 (2009), p. 295-306
347   Chapter: 1830 en de Tiendaagse Veldtocht: over hoe het gelopen is en hoe het anders had kunnen lopen
N. van Sas in: Het geheugen van de Lage Landen (2009), p. 146-153
348   Article: Wees gegroet: Maria in beeld
C. Vander Stichele in: Schrift, Vol. 41 (2009), p. 103-106
349   Book review: De moeizame geschiedenis van vrouwen in de marge
J. Oddens in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 122 (2009), p. 576-577 , Uw sekse en de onze: vrouwen en genootschappen in Nederland en in de ons omringende landen (1750-ca. 1810)
350   Book review: Republikeinse rariteiten
W.R.E. Velema in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 122 (2009), p. 574-575 , The republican alternative: the Netherlands and Switzerland compared