The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2007

1141 to 1150 of 1299
1 ... 121 ... 251 ... 381 ... 511 ... 641 ... 771 ... 901 ... 1031 ... 1121   1131   1141   1151   1161 ... 1291

1141   Chapter: Linguistic traces of colonial structure
H.C. Cardoso in: Linguistic identity in postcolonial multilingual spaces (2007), p. 164-181
1142   Chapter: De namen van de zakdoek
J.P.A. Stroop in: Leven met woorden, afscheidsbundel voor Professor Piet van Sterkenburg (2007), p. 269-279
1143   Book review: Brabantse nonkels
J.P.A. Stroop in: De Groene Amsterdammer, Vol. 131 (2007), p. 37-37 , Woordenboek van de Brabantse dialecten
1144   Article: Negation in Natural Language: On the Form and Meaning of Negative Elements
H.H. Zeijlstra in: Language and Linguistics Compass, Vol. 1 (2007), p. 498-518
1145  download 95097 Chapter: Supervision hampers distributional learning of vowel contrasts
M. Gulian, P. Escudero, P. Boersma in: Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences (2007), p. 1893-1896
1146  download 104579 Chapter: Deviance in early child bilingualism
A.C.J. Hulk in: Romance Linguistics 2006. Selected papers from the 26th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL) (2007), p. 177-198
1147  download 95239 Article: The typology of syncretisms and the status of feature structure. Verbal paradigms across 355 Dutch dialects
S.P. Aalberse in: Morphology, Vol. 17 (2007), p. 109-149
1148  download 95240 Chapter: Definities, frames en semagrammen. Betekenisbeschrijving in het ANW
A.M.F.J. Moerdijk in: Leven met woorden (2007), p. 63-75
1149  download 95237 Book review: bespreking van 'Morfologische Atlas van de Nederlandse dialecten'
J. Don in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, Vol. 123 (2007), p. 177-178 , Morfologische Atlas van de Nederlandse dialecten, dl.1
1150   Article: Specifieke taalstoornissen in een tweetalige context
J. de Jong, A. Orgassa in: Logopaedie en Phoniatrie, Vol. 15 (2007), p. 208-213