The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2007

1141 to 1150 of 1300
1 ... 121 ... 251 ... 381 ... 511 ... 641 ... 771 ... 901 ... 1031 ... 1121   1131   1141   1151   1161 ... 1291

1141   Article: Een bijzonder beloop van een glottisch larynxcarcinoom
D.J. Menger, M.W.M. van den Brekel, F.J.M. Hilgers in: Nederlands tijdschrift voor keel- neus- en oorheelkunde, Vol. 2007 (2007), p. 151-154
1142   Chapter: Linguistic traces of colonial structure
H.C. Cardoso in: Linguistic identity in postcolonial multilingual spaces (2007), p. 164-181
1143   Chapter: De namen van de zakdoek
J.P.A. Stroop in: Leven met woorden, afscheidsbundel voor Professor Piet van Sterkenburg (2007), p. 269-279
1144   Book review: Brabantse nonkels
J.P.A. Stroop in: De Groene Amsterdammer, Vol. 131 (2007), p. 37-37 , Woordenboek van de Brabantse dialecten
1145   Article: Negation in Natural Language: On the Form and Meaning of Negative Elements
H.H. Zeijlstra in: Language and Linguistics Compass, Vol. 1 (2007), p. 498-518
1146  download 95097 Chapter: Supervision hampers distributional learning of vowel contrasts
M. Gulian, P. Escudero, P. Boersma in: Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences (2007), p. 1893-1896
1147  download 104579 Chapter: Deviance in early child bilingualism
A.C.J. Hulk in: Romance Linguistics 2006. Selected papers from the 26th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL) (2007), p. 177-198
1148  download 95239 Article: The typology of syncretisms and the status of feature structure. Verbal paradigms across 355 Dutch dialects
S.P. Aalberse in: Morphology, Vol. 17 (2007), p. 109-149
1149  download 95240 Chapter: Definities, frames en semagrammen. Betekenisbeschrijving in het ANW
A.M.F.J. Moerdijk in: Leven met woorden (2007), p. 63-75
1150  download 95237 Book review: bespreking van 'Morfologische Atlas van de Nederlandse dialecten'
J. Don in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, Vol. 123 (2007), p. 177-178 , Morfologische Atlas van de Nederlandse dialecten, dl.1