The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2004

11 to 20 of 1137
1   11   21   31 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 901 ... 1021 ... 1131

11   Article: El Concepto Holandes de Ciudadano: de principios de la edad media al siglo XXI
C.P.H.M. Tilmans in: Historia Contempor├ínea, Vol. 28 (2004), p. 349-371
12   Report: Geld en gekte. Verkenningen in de financiering van de GGZ in de twintigste eeuw
C.Th. Bakker, H.F. van der Velden (2004)
13   Book review: Een indisch meisje in de elite
S. Leydesdorff in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 117 (2004), p. 481-482 , Frappez, frappez toujours, N.S.Tenderloo (1897-1956) en het feminisme in haar tijd
14   Book: De mensen en de woorden, geschiedenis op basis van verhalen
S. Leydesdorff (2004), 303 p.
15   Article: Amsterdam tot 1578: voltooid verleden tijd?
P.C.M. Hoppenbrouwers in: Amstelodamum, Vol. 91 (2004), p. 20-29
16   Article: Duisternis der demografen. Middeleeuwse kijk op huwelijksmoraal en bevolkingspolitiek
P.C.M. Hoppenbrouwers in: De Academische Boekengids, Vol. 47 (2004), p. 11-12
17   Article: A State within the State: an artisan remembers his identity in Mauthausen
S. Leydesdorff in: Driemaandelijks tijdschrift van de Auschwitz Stichting, Vol. X (2004), p. 103-117
18   Article: Introduction to Transnational families: memories and narratives
S. Leydesdorff, M. Chamberlain in: Global Networks, Vol. IV (2004), p. 227-243
19   Chapter: Stad van vele geloven
J.W. Spaans in: van Amsterdam, deel II.1: Centrum van de wereld (2004), p. 385-467
20   Chapter: Ramus et l'universite : De Paris a Heidelberg (1569-1570)
C.G. Meerhoff in: Ramus et l'Universite (2004), p. 89-120