The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2003

1181 to 1190 of 1191
1 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1161   1171   1181   1191

1181  download 228071 Chapter: 'Regerende bij de gratie gods en gebonden aan zijn wetten?' Godsdienst en politiek in islam en christendom
R. Peters in: Vreemde verwanten: overeenkomsten en verschillen tussen islam en christendom (2003), p. 129-150
1182   Report: Explaining New Phenomena in Terms of Previous Phenomena
R. Bod (2003), p. 19
1183  download 184874 Chapter: Manierismo e individualidad: la poesía de Ibn Jafaŷa (1058-1139), Moisés Ibn 'Ezra (1055-1138) y Yehudá ha-Leví
A. Schippers in: Poesía hebrea en al -Andalus (2003), p. 173-185
1184  download 184510 Chapter: Verreziende helden: visualiteit in het Nederlandse epos
L. van Gemert in: De steen van Alciato: literatuur en visuele cultuur in de Nederlanden: Opstellen voor prf. dr. Karel Porteman bij zijn emeritaat=The Stone of Alciato: Literature and Visual Culture in the Low Countries: Essays in Honour of Karel Porteman (2003), p. 387-403
1185  download 184512 Chapter: Biertje? De smaak van historische literatuur
L. van Gemert in: Handboek literatuuronderwijs 2003-2004 (2003), p. 92-96
1186  download 184511 Chapter: De snoepige grillen van hillebillen: straatgewoel op het zeventiende-eeuwse toneel
L. van Gemert in: Bon jours Nneef, ghoeden dagh Cozyn! (2003), p. 121-134
1187  download 184503 Chapter: Sequential connection
C.E. Keijsper in: Die het kleine eert, is het grote weerd: festschrift voor Adrie A. Barentsen ter gelegenheid van zijn afscheid als universitair hoofddocent Slavische taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam (2003), p. 147-156
1188  download 184504 Chapter: Sins of Generativism
C.E. Keijsper in: Time flies: a festschrift for William R. Veder (2003), p. 149-156
1189  download 526497 Article: Notes on intonation and voice in modern Russian
C.E. Keijsper in: Studies in Slavic and General Linguistics, Vol. 30 (2003), p. 141-214
1190  download 520857 Article: Een kwestie van selectie: de overheid en de informatievoorziening via internet
H. Dijstelbloem, P. de Beer in: B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, Vol. 30 (2003), p. 242-250