The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2001

1001 to 1010 of 1122
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 561 ... 671 ... 781 ... 891 ... 981   991   1001   1011   1021 ... 1121

1001   Book review: 
E.O.G. Haitsma Mulier in: Zeventiende Eeuw, Vol. 17 (2001), p. 69-70 , Political thought in the Dutch Republic. Three studies.
1002   Book review: 
M.C. Jansen in: Europe-Asia Studies, Vol. 53 (2001), p. 196-197 , Entangled in Terror: The Azef Affair and the Russian Revolution
1003   Book review:
M.F. Gijswijt - Hofstra in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 116 (2001), p. 93-94 , Oude tradities, nieuwe ambities. 200 jaar Academisch Ziekenhuis Groningen
1004   Book review:
M.F. Gijswijt - Hofstra in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 114 (2001), p. 277-279 , Madness and Society in Eighteenth-Century Scotlan
1005   Book review:
M.F. Gijswijt - Hofstra in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 114 (2001), p. 618-620 , Autism in History. Yhe Case of Hugh Blair of Borgue
1006   Book review:
M.F. Gijswijt - Hofstra in: Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, Vol. 56 (2001), p. 83-84 , A history of madness in sixteenth-century Germany
1007   Book review: 
L.E. Jensen in: TS : Tijdschrift voor Tijdschriftstudies, Vol. 8 (2001), p. 33-34 , Zwischen Häuslichkeit und Öffentlichkeit. Die ersten deutschen Frauenzeit-schriften im späten 18. Jahrhundert und ihr Publikum.
1008   Book review: R.J. Rabel, Plot and point of view in the Iliad
I.J.F. de Jong in: Mnemosyne, Vol. 54 (2001), p. 221-223 , Plot and Point of View in the Iliad
1009   Book review: 
M.L. Barend -van Haeften in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 1 (2001), p. 54-55 , Oosterse omzwervingen. Klassieke teksten over Indonesië uit Oost en West
1010   Book review: 
M.L. Barend -van Haeften in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 4 (2001), p. 264-265 , In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de Gouvernementsmarine 1833-1902