The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1999

21 to 30 of 1196
1   11   21   31   41 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

21  download 471991 Dissertation: Twee jaar spraak en taal bij schisis
K. Jansonius-Schultheiss (1999), p. 277
22  download 33058 Dissertation: Bisimulations on Planet Kripke
J.D. Gerbrandy (1999), p. 184
23  download 472560 Dissertation: Transformations in religious experience: social context and psychic aspects of religion in Estonia. Explorative studies
T. Lehtsaar (1999), p. 115
24  download 473394 Dissertation: An Exile's Cunning: Some Private Papers of George Gissing
B.P. Postmus (1999), p. 370
25   Chapter: Sekse en nationaliteit als ordenend principe. De uitsluiting van vrouwen en vreemdelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt (1904-1997)
L.A.C.J. Lucassen in: De grote lijn in de sociale geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw (1999)
26  download 487535 Dissertation: Twee eeuwen zoeken naar medische bewijsvoering: De gespannen verhouding tussen experimentele fysiologie en klinische epidemiologie
T. Wiersma (1999), p. 317
27  download 472986 Dissertation: In de ban van het ras. Aardrijkskunde tussen wetenschap en samenleving 1876-1992
R.J.M. Mok (1999), p. 422
28  download 475301 Dissertation: Ibsen op de planken. Een ensceneringsgeschiedenis van het werk van Henrik Ibsen in Nederland 1880-1995
R.G.C. van der Zalm (1999), p. 455
29  download 471302 Dissertation: Kapitale ossen. De internationale handel in slachtvee in Noordwest-Europa 1300-1750
W.M. Gijsbers (1999), p. 661
30   Book: Levinas en Rosenzweig. De filosofie en de terugkeer tot de religie
V. Kal (1999), 150 p.