The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1999

111 to 120 of 1196
1 ... 91   101   111   121   131 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

111   Chapter: Nerikkaili
T.P.J. van den Hout in: Reallexikon der Assyriologie 9 (1999), p. 231-232
112   Article: Het mysterie van de verdwenen miljoenen
M.C. Jansen in: Prospekt, Vol. 7 (1999), p. 35-36
113   Chapter: De cultus van het verleden. Jacobus Scheltema's 'Redevoering over de brieven van Pieter Corneliszoon Hooft
J. Jansen in: De as van de romantiek. Opstellen aangeboden aan prof. dr. W. van den Berg bij zijn afscheid als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (1999), p. 89-99
114   Chapter: The emblem and audience of Jacob Cats
J. Jansen in: The emblem tradition and the Low Countries. Selected papers of the Leuven International Emblem Conference. 18-23 August, 1996 (1999), p. 227-242
115   Book review: Review of Heinrich Lausberg, Handbook of Literary Rhetoric. A Foundation for Literary Study
J. Jansen in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 16 (1999), p. 135-135 , Handbook of Literary Rhetoric. A Foundation for Literary Study
116   Book review: Review of Wouter Abrahamse, Het toneel van Theodore Rodenburgh (1574-1644)
J. Jansen (1999) in: Het toneel van Theodore Rodenburgh (1574-1644)
117   Book review: Review of Marcel F. Fresco & Rudi van der Paardt (red.), Naar hoger honing? Plato en platonisme in de Nederlandse literatuur
J. Jansen in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 16 (1999), p. 202-202 , Naar hoger honing? Plato en platonisme in de Nederlandse literatuur
118   Book review: Haarlemse Bloempjes
J. Jansen (1999) in: De Haarlemse Bloempjes. Bloemlezing uit een zeventiende-eeuwse liedboekenreeks. Ingeleid en van de oorspronkelijk melodieen voorzien door Natascha Veldhorst
119   Book review: Een lezer aan het woord
J. Jansen in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 16 (1999), p. 381-382 , Een lezer aan het woord. Studies van L. Strengholt over zeventiende-eeuwse Neder-landse letterkunde
120   Book review: Review of Jorg Jochen Berns & Wolfgang Neuber (Hrsg.), Das enzyklopadische Gedachtnis der Fruhen Neuzeit. Enzyklopadie- und Lexikonartikel zu Mnemonik
J. Jansen in: Zeventiende Eeuw, Vol. 15 (1999), p. 239-240 , Das enzyklopadische Gedachtnis der Fruhen Neuzeit. Enzyklopadie- und Lexikonartikel zu Mnemonik