The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1995

551 to 560 of 1865
1 ... 181 ... 371 ... 531   541   551   561   571 ... 741 ... 931 ... 1111 ... 1301 ... 1491 ... 1671 ... 1861

551   Article: Het Amstelslot, of de vesting van Floris V aan de Amstel en aan 't IJ
C.L.T. Verkerk in: Spiegel Historiael : Tijdschrift voor Geschiedenis en Archeologie, Vol. 30 (1995), p. 6-8
552   Article: Haarlem en Sint Bavo. Een parochie en haar patroonheilige
C.L.T. Verkerk in: Malienkolder, Vol. 3 (1995), p. 4-9
553   Chapter: De parochie Haarlem en de religieuze stichtingen binnen haar grenzen
C.L.T. Verkerk in: Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem 1245-1995 (1995), p. 63-87
554   Chapter: De heren van Amstel. Een ministerialengeslacht in het grensgebied tussen Utrecht en Holland in de twaalfde en dertiende eeuw
C.L.T. Verkerk in: Het "Kasteel van Amstel". Burcht of bruggehoofd. Bijdragen over de dertiende-eeuwse funderings- en muurfragmenten aan de Amstelmonding (1995), p. 42-58
555   Article: Nieuws/Nieuwtjes (pp. 38-41, 102-106, 168-170, 224-228, 290-296, 348-354)
P.J. Verkruijsse, G.J. van Bork in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 1-6 (1995), p. 31
556   Article: Signalementen (p. 53-54, 117-121, 185, 188, 240-246, 308-310, 370-371)
P.J. Verkruijsse, G.J. van Bork in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 1-6 (1995), p. 21
557   Article: Aanvullingen op...
P.J. Verkruijsse in: Dokumentaal, Vol. 24 (1995), p. 10-
558   Article: Pas verschenen
P.J. Verkruijsse in: Dokumentaal, Vol. 24 (1995), p. 20-23
559   Chapter: Overvloed en onbehagen
P.J. Verkruijsse in: Van boeken naar bytes. Wetenschappelijke informatie: de gebruiker centraal (1995), p. 16-17
560   Book review: Het Wilhelmus (W. Wilmink). Wilhelmus van Nassauen (E. Nehlsen). Het Wilhelmus. Een biografie (A. Maljaars, S.J. Lenselink)
P.J. Verkruijsse in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 12 (1995), p. 44-45 , Driewerf Wilhemus!