The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1994

731 to 740 of 1850
1 ... 181 ... 361 ... 551 ... 711   721   731   741   751 ... 921 ... 1101 ... 1291 ... 1471 ... 1661 ... 1841

731   Chapter: De Afrikaanse wortels van de creooltalen van Suriname
J.T.G. Arends in: Van frictie tot wetenschap. Jaarboek 1993-1994 Vereniging van Akademie-onderzoekers (1994), p. 15-31
732   Chapter: The socio-historical background of creoles
J.T.G. Arends in: Pidgins and Creoles. An Introduction (1994), p. 15-24
733   Book editorial: Pidgins and Creoles. An Introduction
J.T.G. Arends, P.C. Muysken, N.S.H. Smith (1994), p. 427
734   Chapter: Theories focusing on the non-European input
J.T.G. Arends, A. Bruyn, N.S.H. Smith in: Pidgins and Creoles. An Introduction (1994), p. 99-109
735   Chapter: Conclusions
J.T.G. Arends, P.C. Muysken, N.S.H. Smith in: Pidgins and Creoles. An Introduction (1994), p. 319-330
736   Book review: Review
J.T.G. Arends in: Journal of Pidgin and Creole Languages, Vol. 9 (1994), p. 389-398 , Surinaams contrast. Roofbouw en overleven in een Cara?bische plantagekolonie 1750-1863
737   Article: Oude teksten in jonge talen. Vroege bronnen in de creooltalen van Suriname
J.T.G. Arends in: De Gids, Vol. 157 (1994), p. 37-46
738   Dissertation: Syntactische variatie in het Algemeen Nederlands van Heerlen
L.M.E.A. Cornips (1994), p. 270
739   Article: De herkomst van 'ouwe hoeren'
J.P.A. Stroop in: Onze Taal, Vol. 63 (1994), p. 22-
740   Book review:
J.P.A. Stroop in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, Vol. 110 (1994), p. 239-241 , Atlas van vroegmiddel-nederlandse taalvarianten