The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1994

551 to 560 of 1850
1 ... 181 ... 361 ... 531   541   551   561   571 ... 731 ... 921 ... 1101 ... 1291 ... 1471 ... 1661 ... 1841

551   Chapter: De Malleus maleficarum, de duivel en de kwestie van de verdwenen geslachtsdelen
P.C. van der Eerden in: Duivelsbeelden (1994), p. 137-167
552   Chapter: Engelen en demonen
P.C. van der Eerden in: De middeleeuwse ideeenwereld 1000-1300 (1994), p. 117-143
553   Book review:
P.C. van der Eerden in: Tussen Rijn en Lek, tijdschrift voor de geschiedenis van het Kromme-Rijngebied, Vol. 28 (1994), p. 20-22 , De Stichtse Rijnlanden: Geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen
554   Book review:
P.C. van der Eerden in: Zeventiende Eeuw, Vol. 10 (1994), p. 358- , Philips van Marnix van St. Aldengonde. De opvoeding van de jeugd
555   Book review:
P.C. van der Eerden in: Volkskundig Bulletin, Vol. 20 (1994), p. 176-176 , De gevelstenen van Amsterdam
556   Chapter: Russian verbal prefixes and mere 'resultative completion' of the verbal event
J. Gvozdanovic in: Dutch Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists, Bratislava, Linguistics (1994), p. 141-154
557   Article: Ramovs in jezikoslovne vede dvajtsetega stoletja
J. Gvozdanovic in: Slavisticna Revija, Vol. 42 (1994), p. 139-146
558   Dissertation: Definieren. Een bijdrage tot de theorievorming over het opstellen van definities
E. Viskil (1994), p. 324
559   Article: Modellen voor juridische argumentatie: ter inleiding
F.H. van Eemeren, E.T. Feteris in: Tijdschrift voor Taalbeheersing, Vol. 16 (1994), p. 81-84
560   Article: Bibliografie "Argumentatietheorie" 1993
E.T. Feteris, R. Grootendorst, P. Houtlosser in: Tijdschrift voor Taalbeheersing, Vol. 16 (1994), p. 303-320