The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1993

131 to 140 of 296
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

131   Chapter: Girard de Roussillon
J. Koopmans, Girart de Roussillon in: Van Aiol tot de Zwaanridder: personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst (1993), p. 141-144
132   Chapter: Lodewijk de Vrome
J. Koopmans in: Van Aiol tot de Zwaanridder: personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst (1993), p. 218-221
133   Article: Van Friese reuzen tot de `kerstentale' van Panurge: Nederland en Nederlanders in de Franse middeleeuwse letterkunde
J. Koopmans in: De gids, Vol. 156 (1993), p. 146-151
134   Chapter: Villon et le théâtre
J. Koopmans in: Villon hier et aujourd'hui : actes du Colloque pour le cinq-centième anniversaire de l'impression du "Testament" de Villon, Bibliothèque historique de la Ville de Paris, 15-17 décembre 1989 (1993), p. 107-119
135   Chapter: Widukind
J. Koopmans, Girart de Roussillon in: Van Aiol tot de Zwaanridder: personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst (1993), p. 355-358
136  download 188018 Book: Het ene boek in vele delen: de uitgave van literaire series in Nederland, 1850-1900: bevattende velerlei wetenswaardigheden en ophelderingen, alsmede nieuwe gezichtspunten en overwegingen met betrekking tot de geschiedenis van het Nederlandse literaire boek in de tweede helft der negentiende eeuw: waaraan toegevoegd een lijst van literaire series die in de jaren 1850-1900 in Nederland zijn uitgegeven
E.A. Kuitert (1993), 286 p.
137   Book editorial: Enlightenments : encounters between critical theory and contemporary French thought
H.P.J.M. Kunneman, H. de Vries (1993), p. 416
138   Article: Twee neoclassicistische gebeeldhouwde kunstenaars portretten
P.E.M. Langendijk in: Jaarboek - Haags Gemeentemuseum, Vol. 3 (1993), p. 64-77
139   Book review:
J.T. Leerssen in: New comparison (1993), p. 159-160 , Macropolitics of nineteenth-century literature : nationalism, exoticism, imperialism
140  download 15560 Book review:
J.T. Leerssen in: Tijdschrift voor geschiedenis, Vol. 106? (1993), p. 346 , Religion, law and power : the making of Protestant Ireland 1660-1760 / S.J. Connolly