The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1993

21 tot 30 van 296
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

21   Hoofdstuk: The quest for a christian psychiatry
J.A. van Belzen in: The quest for a Christian psychiatry: a Dutch initiative (1880-1940). Christian criticism of psychiatry (1993), p. 3-7
22   Hoofdstuk: Actas del debate general
S. Berniell, K. Hengeveld in: Aproximaciones pragmalingüísticas al español (1993), p. 209-217
23   Hoofdstuk: Evaluation of text-to-speech conversion for Dutch
R. van Bezooijen, L.C.W. Pols in: Analysis and synthesis of speech: strategic research towards high-quality text-to-speech generation (1993), p. 339-360
24   Artikel: Functional Grammar and Latin Linguistics
A.M. Bolkestein in: Lalies, Vol. 12 (1993), p. 75-115
25   Artikel: Metacognitie en de relatie tussen lezen in de moedertaal en lezen in een vreemde taal
B. Bossers, J. Neuvel, J. Hulstijn, R. Schoonen in: Levende talen, Vol. 485 (1993), p. 611-614
26   Artikel: Zo haal je een hoog cijfer voor je examenopstel: adviezen van en voor leerlingen. De perceptie van de doelstellingen van het opstelonderwijs in de bovenbouw van havo-vwo
A. Braet, L. Moret, R. Schoonen, E. Sjoer in: Tijdschrift voor taalbeheersing, Vol. 15 (1993), p. 173-192
27   Hoofdstuk: "Come Back Come Back the Shulammite" (Song of Songs 7.1-10): a parody of the wasf genre.
A. Brenner in: A feminist companion to the Song of Songs. (1993)
28   Boekredactie: A feminist companion to Genesis
A. Brenner (1993), p. 404
29   Boekredactie: A feminist companion to Judges
A. Brenner (1993), p. 242
30   Boekredactie: A feminist companion to Ruth
A. Brenner (1993), p. 220