The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1993

161 tot 170 van 296
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

161   Boekbespreking: Een hartstochtelijk verdediger van de rationaliteit. Justus van Effen 1684-1735
M.T.C. Mathijsen in: Vrij Nederland, Vol. 10 april 1993 (1993), p. 445, Justus van Effen 1684-1735. Leven en werk
162   Boekbespreking: Ik doe alles om lui te zijn. Nijhoff historisch-kritisch
M.T.C. Mathijsen in: Vrij Nederland, Vol. 5 juni 1993 (1993), p. 84-85, Gedichten
163   Boekbespreking: Kunst op schrift
M.T.C. Mathijsen in: Spektator, Vol. 22 (1993), p. 321- , Kunst op schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van kunsttheorie en esthetica
164   Boekbespreking: Multatuli, Minnebrieven
M.T.C. Mathijsen in: Spektator, Vol. 22 (1993), p. 147-148, Minnebrieven
165   Boekbespreking: Theo Hermans, Studies
M.T.C. Mathijsen in: Spektator, Vol. 22 (1993), p. 159-159, Studies over Nederlandse vertalingen : een bibliografische lijst
166   Hoofdstuk: Voorwoord
M.T.C. Mathijsen in: Negentiende-eeuwse literair-culturele tijdschriften en de collectie van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam (1993), p. 3-4
167   Boek: Waarde Van Lennep. Brieven van De Schoolmeester
M.T.C. Mathijsen (1993), 185 p.
168   Boekbespreking: Franciscus Junius, The literature of classical art. Vol. 1. The painting of the ancients: De pictura veterum according to the English translation (1639). Vol. 2, A lexicon of artists and their worksL Catalogus Architectorum...
H. Miedema in: Simiolus, Vol. 22 (1993), p. 323-326 , -
169  download 468419 Hoofdstuk: Rêveries d'un riverain: la topographie parisienne de Patrick Modiano
M. van Montfrans in: Patrick Modiano: études réunies (1993), p. 85-101
170   Hoofdstuk: Das asthetisch Schrage. Zur Ubersetzung und Interpretation von Gedichten Ernst Meisters
A.B.M. Naaijkens in: Ernst Meister Kolloquium 1991. Die Tagungsbeitrage (1993), p. 249-258