The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1993

151 tot 160 van 296
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291

151   Artikel: Literair nationalisme: W.B. Yeats tussen universalisme en particularisme
J.T. Leerssen in: Handelingen. Koninklijke Zuidnederlandse Maatsch. voor Taal-, Letterkunde en Geschiedenis, Vol. 47 (1993), p. 55-67
152   Artikel: Literatuur op de landkaart : taal, territorium en culturele identiteit
J.T. Leerssen in: Forum der letteren, Vol. 34 (1993), p. 16-28
153   Boekbespreking: Het stedelijk netwerk in Belgie in historisch perspectief (1350-1850). Een statistische en dynamische benadering
C.M. Lesger in: Bijdragen tot de Geschiedenis, Vol. 76 (1993), p. 261-262 , -
154   Boekbespreking:
P.H.D. Leupen in: Theoretische Geschiedenis, Vol. 20 (1993), p. 471- , Der Investiturstreit
155   Boekbespreking:
P.H.D. Leupen in: Theoretische Geschiedenis, Vol. 20 (1993), p. 464-465 , Constantin der Gro?e un die Christen-Uberlegungen zur konstantinischen Wende
156   Artikel: Finally Awake
R.A. Lunsingh Scheurleer in: Bulletin Antieke Beschaving (1993), p. 195-202
157   Hoofdstuk: 2 augustus 1828: Johannes Nierstrasz wordt ten grave gedragen. De botsing van twee typisch negentiende-eeuwse literatuuropvattingen
M.T.C. Mathijsen in: Nederlandse Literatuur, een geschiedenis (1993), p. 426-431
158   Artikel: Autorisatie als twistappel
M.T.C. Mathijsen in: Spectator, Vol. 22 (1993), p. 100-115
159   Hoofdstuk: De Nederlandse taal is een straatmeid
M.T.C. Mathijsen in: Handboek voor het literatuuronderwijs 1993 (1993), p. 31-32
160   Hoofdstuk: Editieverantwoording
M.T.C. Mathijsen in: Verzamelde gedichten (1993), p. 669-746