The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1992

11 to 20 of 201
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

11  download 36208 Book review: The predicament of semiotics
M.G. Bal in: Poetics today, Vol. 13 (1992), p. 293-306 , The limits of interpretation
12   Chapter: Who cares?: where stories come from and what they do
M.G. Bal in: Information in a healthy society: health in the information society (1992), p. 276-281
13   Article: 'De eeuw der psychologie', ook in de theologie?
J.A. van Belzen in: Nederlands theologisch tijdschrift, Vol. 46 (1992), p. 320-333
14   Article: Der Chiasmus der niederländischen Religionspsychologie
J.A. van Belzen in: Archiv für Religionspsychologie, Vol. 20 (1992), p. 256-269
15   Chapter: Henricus Rümke
J.A. van Belzen in: Kritisch Denkerslexicon (1992), p. 1-18
16   Article: Kroniek der godsdienstpsychologie
J.A. van Belzen in: Praktische theologie, Vol. 19 (1992), p. 77-98
17   Article: Kroniek der godsdienstpsychologie
J.A. van Belzen in: Praktische theologie, Vol. 19 (1992), p. 280-299
18   Article: Psychologisering van de theologie?: de receptie van de godsdienstpsychologie aan theologische faculteiten
J.A. van Belzen in: Psychologie en maatschappij, Vol. 16 (1992), p. 259-275
19   Chapter: RIAGG en zingeving: enkele overwegingen bij recente ontwikkelingen op het terrein van levensbeschouwing en ambulante geestelijke gezondheidszorg
J.A. van Belzen in: Levensbeschouwing en de RIAGG: verleden, heden en toekomst (1992), p. 49-64
20   Chapter: Situering en signalement
J.A. van Belzen in: Gevormde oppervlakte: verslag van het symposium ter gelegenheid van de presentatie van de H.C. Rümke groep Slot Zeist d.d. 27-03-1992 (1992), p. 11-25