The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1988

11 tot 20 van 140
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

11   Boekredactie: Dutch Contributions to the tenth International Congress of Slavists, Bratislava, Linguistics
A.A. Barentsen, B.M. Groen, R. Sprenger (1988), p. 645
12   Hoofdstuk: "Een duimbreed gronds". Over een gekerstende psychiatrische theorie en praktijk
J.A. van Belzen in: Het ongelukkig lot der krankzinnigen: aspecten van de praktische zorg voor krankzinnigen in de 19e eeuw (1988), p. 59-82
13   Artikel: Bijdrage tot de geschiedschrijving der Nederlandse psychologie: de Gereformeerde Psychologische Studievereeniging
J.A. van Belzen in: Nederlands tijdschrift voor de psychologie en haar grensgebieden, Vol. 43 (1988), p. 319-327
14   Artikel: De zenuwarts L. Bouman, bibliografie en korte biografie
J.A. van Belzen in: Literatuurbulletin geestelijke volksgezondheid, Vol. 40 (1988)
15   Rapport: Dominees in de psychiatrie
J.A. van Belzen (1988)
16   Artikel: In de ban van de ziel: L. Bouman (1869-1936) en het ontstaan van de "psychologische" psychiatrie
J.A. van Belzen, R. ter Meulen in: Tijdschrift voor psychiatrie, Vol. 30 (1988), p. 255-269
17   Artikel: Kroniek der godsdienstpsychologie: aandacht voor recente ontwikkelingen en publikaties op het terrein van de godsdienstpsychologie
J.A. van Belzen in: Praktische theologie, Vol. 15 (1988), p. 368-388
18   Artikel: Leendert Bouman (1869-1936) en de gereformeerde psychiatrie
J.A. van Belzen in: MGV : maandblad geestelijke volksgezondheid, Vol. 43 (1988), p. 817-836
19   Artikel: Prolegomena zu einer klinischen Religionspsychologie
J.A. van Belzen in: Archiv für Religionspsychologie, Vol. 18 (1988), p. 126-137
20   Rapport: Psychiatrie en godsdienst
J.A. van Belzen (1988)