The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1985

51 to 60 of 80
1   11   21   31   41   51   61   71

51   Article: Similarity between schwa like stimuli manipulated in terms of male, female, and child characteristics
L.C.W. Pols in: IFA proceedings, Vol. 9 (1985), p. 53-65
52   Chapter: Armenzorg in Nederland
P. de Rooy in: Geschiedenis van opvoeding en onderwijs : inleiding, bronnen, onderzoek (1985), p. 96-104
53  download 15509 Article: Het zwaarste beroep. Succes en falen van het huishoudonderwijs in Nederland 1875-1940
P. de Rooy in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, Vol. 12, nr. 2 (1985), p. 207-248
54   Chapter: Jeugdbeweging in Nederland
P. de Rooy in: Geschiedenis van opvoeding en onderwijs : inleiding, bronnen, onderzoek (1985), p. 127-138
55   Chapter: Kinderbescherming in Nederland
P. de Rooy in: Geschiedenis van opvoeding en onderwijs : inleiding, bronnen, onderzoek (1985), p. 105-126
56   Chapter: A.A. de Bruin, Het ontstaan van de schoolstrijd: onderzoek naar de wortels van de schoolstrijd in de Noordelijke Nederlanden gedurende de eerste helft van de 19de eeuw: een cultuurhistorische studie
N.C.F. van Sas in: Historical research in the Low Countries 1983-1985 (1985), p. 87-88
57   Book review:
N.C.F. van Sas in: Tijdschrift voor geschiedenis, Vol. 102 (1985), p. -255 , The Cambridge historical encyclopedia of Great Britain and Ireland
58   Book review:
N.C.F. van Sas in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, Vol. 102 (1985), p. 663-665 , Van republiek tot koninkrijk: de vormende jaren van Anton Reinhard Falck, 1777-1813
59   Article: De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw
N.C.F. van Sas in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, Vol. 100 (1985), p. 636-646
60   Chapter: J. van Goor (red.), Imperialisme in de marge: de afronding van Nederlands-IndiĆ«
N.C.F. van Sas in: Historical research in the Low Countries 1983-1985 (1985), p. 95-