The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1985

61 to 70 of 80
1   11   21   31   41   51   61   71

61   Chapter: M. Kuitenbrouwer, Nederland en de opkomst van het moderne imperialisme: koloniën en buitenlandse politiek 1870-1902
N.C.F. van Sas in: Historical research in the Low Countries 1983-1985 (1985), p. 93-94
62   Dissertation: Onze natuurlijkste bondgenoot: Nederland, Engeland en Europa 1813-1831
N.C.F. van Sas (1985), p. 385
63  download 189040 Book review: 
A. Schippers in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 42 (1985), p. 727-732 , Quellenuntersuchungen zum Kitab al-'Igd al-farid des Andalusiers Ibn 'Abdrabbih (246/869-328/940): ein beitrag zur Arabischen literaturgeschichte
64   Chapter: Lezen; vaardigheid en proces. Een empirisch onderzoek naar lezen als taalvaardigheid en als cognitief proces
R. Schoonen, T. Wolf in: Taalbeheersing in theorie en praktijk (1985), p. 326-334
65   Dissertation: Logics for conditionals.
F.J.M.M. Veltman (1985), p. 234
66   Article: Inheemse volken in nationale en internationale politiek
F.P.I.M. van Vree in: Grenzeloos, Vol. Nr. 3 (1985)
67   Chapter: De godsdienstwijsgerige relevantie van Adorno's 'Meditationen zur Metaphysik': prolegomena voor een confrontatie met het werk van Levinas
H. de Vries in: Praesidium libertatis (1985), p. 92-98
68   Article: Over enkele verschillen tussen Mnl en Ndl
F.P. Weerman in: Spectator, Vol. 14 (1985), p. 374-380
69   Book review:
W.G. Weststeijn in: Journal of European studies, Vol. 15 (1985), p. 152-153 , Andrey Bely : a critical study of the novels
70   Chapter: De klank in de poëzie
W.G. Weststeijn in: De dichter en zijn taal (1985), p. 8-11