The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1982

11 to 20 of 71
1   11   21   31   41   51   61   71

11   Book: Colour terms in the Old Testament.
A. Brenner (1982), 296 p.
12   Article: My Beloved is Fair and Ruddy: On Song of Song 5.10-11.
A. Brenner in: Beth Miqra, Vol. 89/90 (1982), p. 168-173
13   Chapter: Teksten van het Russische Futurisme
V. Chlebnikov, V. Majakovski, W.G. Weststeijn in: Historische avantgarde : programmatische teksten van het Italiaans futurisme, het Russisch futurisme, Dada, het constructivisme, het surrealisme, het Tsjechisch po√ętisme (1982), p. 128-150
14   Dissertation: Regels voor redelijke discussies. Een bijdrage tot de theoretische analyse van argumentatie ter oplossing van geschillen.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst (1982), p. 479
15  download 15533 Article: The speech acts of arguing and convincing in externalized discussions.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Journal of pragmatics, Vol. 6 (1982), p. 1-24
16  download 15485 Article: Unexpressed premisses: part I.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Journal of the American Forensic Association, Vol. 19 (1982), p. 97-106
17   Chapter: Discursive strategies
T. Elsaesser in: 1789 : reading writing revolution : proceedings of the Essex Conference on the Sociology of Literature July 1981 (1982)
18   Article: Fascism, Fassbinder and the film industry
T. Elsaesser in: October, Vol. 21 (1982), p. 115-140
19   Chapter: Luchino Visconti
T. Elsaesser in: Visconti (1982), p. 32-35
20   Article: Myth as phantasmagoria of history
T. Elsaesser in: New German critique, Vol. 24/25 (1982), p. 108-154