The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2008

461 to 470 of 679
1 ... 61 ... 131 ... 201 ... 271 ... 331 ... 401 ... 441   451   461   471   481 ... 541 ... 611 ... 671

461   Article: Which retailers adopt a loyalty program? An empirical study
J. Leenheer, T.H.A. Bijmolt in: Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 15 (2008), p. 429-442
462   Book: Zelfvoorzienendheid in elektriciteit: een conceptueel model en voorstudie naar omvang, motieven en ontwikkelingen
J. Leenheer, M. de Nooij (2008), 34 p.
463  download 130162 Article: An alternative approach to estimate the wage returns to private-sector training
E. Leuven, H. Oosterbeek in: Journal of Applied Econometrics, Vol. 23 (2008), p. 423-434
464  download 130163 Article: Quasi-experimental estimates of the effect of class size on achievement in Norway
E. Leuven, H. Oosterbeek, M. Rønning in: The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 110 (2008), p. 663-693
465   Article: Network performance and competitive position of Kansai International Airport; Comparison with East Asian major airports [translated from Japanese]
R. Lieshout, H. Matsumoto in: Kansai Airport Review (2008), p. 20-23
466   Article: Tunnelvisie op kabels en leidingen: Bundelen van kabels en leidingen in integrale ondergrondse tunnels kan graafschades verminderen
R. Lieshout, W. Jonkhoff in: Rooilijn, Vol. 41 (2008), p. 408-413
467   Report: Klachtenanalyse 2006: statistisch onderzoek naar de relatie tussen klachten en vliegbewegingen, vliegtuigtypen, maatschappijen en geluidsemissie
R.B.T. Lieshout, J. Veldhuis, A.B. Dolderman (2008), p. 46
468   Article: "A hard battle to fight": natural theology and the dismal science 1820-1850
H. Maas in: History of political economy, Vol. 40 (2008), p. 143-167
469  download 136851 Chapter: 'Particuliere ondeugden, publieke weldaden': Het hoofdwerk van Bernard Mandeville
H. Maas in: De fabel van de bijen (2008), p. 9-26
470   Chapter: Jevons, William Stanley (1835–1882)
H. Maas in: The new Palgrave dictionary of economics: Second edition: Volume 4 (2008), p. 616-625