The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2006

11 to 20 of 286
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281

11   Report: Calculus van het publieke belangop de elektriciteitsmarkt: essay
B. Baarsma, M. de Nooij (2006), p. 49
12   Report: De welvaartseffecten van het splitsingsvoorstel: een overkoepelend beeld. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de splitsing van de energiebedrijven
B. Baarsma, M. de Nooij, C.C. Koopmans (2006), p. 126
13   Report: Hoge stroomprijzen voor Nederlandse industriele grootverbruikers: een schets van oorzaken en oplossingen
B. Baarsma, M. de Nooij (2006), p. 58
14   Report: Indicator administratieve lasten burger: technisch eindrapport
B. Baarsma, M. de Nooij, F.A. Rosenberg (2006), p. 50
15   Report: Splitsen op de weegschaal: opzet voor een maatschappelijke kosten-baten analytisch kader m.b.t. de splitsing van de energiebedrijven
B. Baarsma, M. de Nooij, C.C. Koopmans (2006), p. 58
16   Report: Bodem in de belmarkt?: evaluatie van de Universele Dienst Telefonie
B.E. Baarsma, R. Lieshout, J. Poort, D. Zult (2006), p. 140
17   Report: Reactie op Memorie van Antwoord Eerste Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 30212, D, 1-56. wijziging van de Electriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels omtrent onafhankelijk netbeheer
B.E. Baarsma, M.N. de Nooij (2006)
18   Report: Vergelijking van toezichtsystemen: (hoe) kan toezicht verbeteren?
B.E. Baarsma, J.D.W.E. Mulder, M.N. de Nooij (2006)
19   Article: Waarborg van rechtszekerheid vanuit economisch perspectief niet optimaal
B.E. Baarsma, F. Felsö in: Recht der Werkelijkheid, Vol. 27 (2006), p. 57-61
20   Article: Waarborg van rechtszekerheid vanuit economisch perspectief niet optimaal. Nawoord.
B.E. Baarsma, F. Felsö in: De Economist, Vol. 27 (2006), p. 69-70