The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2006

121 to 130 of 286
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281

121   Article: Does compliance with the German Corporate Governance Code have an impact on stock valuation? An empirical analysis
I. Goncharov, J.R. Werner, J. Zimmermann in: Corporate Governance, Vol. 14 (2006), p. 432-445
122   Article: 25 years of time series forecasting
J.G. de Gooijer, R.J. Hyndman in: International Journal of Forecasting, Vol. 22 (2006), p. 443-473
123   Article: A multivariate quantile predictor
J.G. de Gooijer, A. Gannoun, D. Zerom in: Communications in Statistics: Theory and Methods, Vol. 35 (2006), p. 133-147
124   Article: Detecting change-points in multidimensional stochatic processes
J.G. de Gooijer in: Computational Statistics and Data Analysis, Vol. 51 (2006), p. 1892-1903
125   Book: Financial accounting. Opgavenboek
T. van der Goot (2006), 65 p.
126   Book: Financiering. Opgavenboek
T. van der Goot (2006), 53 p.
127   Article: Special Issue: Proceedings of the 11th International Congress on Computational and Applied Mathematics
M.J. Goovaerts, S. Vandewalle, L. Wuytack in: Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 189 (2006), p. 1-1
128   Report: De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs
D. de Graaf, P.H.G. Berkhout (2006), p. 34
129   Report: De onderkant van de arbeidsmarkt vanuit werkgeversperspectief: de rol van percepties bij de selectie van laagopgeleide sollicitatnten
M. de Graaf-Zijl, P.H.G. Berkhout, J.P. Hop, D. de Graaf (2006), p. 90
130   Report: De weg naar werk - Onderzoek naar de doorstroom tussen WW, bijstand en werk vóór en na de SUWI operatie
M. de Graaf-Zijl, I. Groot, J.P. Hop (2006), p. xvi, 91