The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2006"

AuthorM.P. Schinkel
TitleHet Gerecht van Eerste Aanleg en voortschrijdend inzicht in GE/Honeywell
JournalMarkt en Mededinging
Volume9
Year2006
Issue2
Pages55-59
ISSN13876236
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI)
AbstractMet de uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg (GvEA) van 14 december 2005 in GE/Honeywell sloot de derde akte in een boeiend internationaal drama. Het Gerecht stelde vast dat de Europese Commissie zich in haar beschikking van 3 juli 2001 om de voorgenomen fusie tussen Honeywell International Inc. en General Electric Company niet toe te staan op cruciale onderdelen baseerde op ‘manifeste beoordelingsfouten’. Toch wees het GvEA de beroepen af. Het stuk begon in het najaar van 2000, toen Jack Welch, de toenmalige CEO van GE, Honeywell te elfder ure voor de neus van UTC kon wegkopen met een bod ter waarde van ruwweg 45 miljard dollar in GE-aandelen. In een gezamenlijke persconferentie kondigden GE en Honeywell op 22 oktober van dat jaar aan te willen fuseren. Na een onderzoek van ruim zes maanden concludeerde begin mei 2001 de Antitrust Division van het Amerikaanse Department of Justice (DoJ) dat onder zeer beperkte afstotingscondities de acquisitie zonder problemen voor het concurrentieproces doorgang kon vinden. In de tweede akte ontwikkelde het stuk zich tot een heus drama, toen de Commissie twee maanden daarna op basis van eigen onderzoek en remedieonderhandelingen - die GE niet erg serieus leek te nemen - besloot de fusie te blokkeren. En nu dan dus de voorlopig laatste akte met de opmerkelijke uitspraak
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker