The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2005

61 tot 70 van 157
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151

61   Rapport: Hoe verloopt de levensloop?: update literatuuronderzoek naar de nieuwe levensloopregeling
I. Groot, J.A. Korteweg (2005), p. 15
62   Rapport: Ontwikkelingen op de markt voor vrijwillige aanvullingen op het pensioen
I. Groot, L. Kok (2005)
63   Artikel: The effects of performance measurement and compensation on motivation
M. van Herpen, C.M. van Praag, C. Cools in: De Economist, Vol. 153 (2005), p. 303-329
64  download 151112 Boek: De aantrekkelijkheid van de collectieve sector als werkgever. Een vergelijking van beloningsprofielen tussen collectieve sector en marktsector
A. Heyma, K. Tijdens, L. Janssens, E. Berkhout (2005)
65   Boek: De weg terug: van arbeidsongeschiktheid naar werk : gevolgen van herbeoordelingen in de periode 2001-2004 voor de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van (gedeeltelijk) goedgekeurde WAO-gerechtigden
A. Heyma, B. Cuelenaere, F. Reijenga, M. Zijl (2005), 167 p.
66  download 334889 Rapport: Managerial entrenchment, external discipline and accounting manipulations in the credit union industry
D. Hillier, A. Hodgson, P. Stevenson-Clarke (2005), p. 29
67  download 334890 Rapport: Are there returns from ancillary marketing communication expenditure? - A case study in the Australian financial services sector
V.L. Hodgson, A. Hodgson (2005), p. 34
68   Rapport: Kosten-Batenanalyse vaarwegverruiming Boven-IJssel
B. Hof, F.A. Rosenberg, C.C. Koopmans (2005), p. 55
69   Rapport: Tijdwaardering van de verladers op het spoor.
B. Hof, C.C. Koopmans, G. de Jong (2005), p. 31
70   Rapport: Marktaandelen volmachtkanaal 2004
J. Holleman (2005), p. 21