The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2003

281 tot 290 van 437
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331   341   351   361   371   381   391   401   411   421   431

281   Artikel: Voluntary Contributions to Multiple Public Projects
M. Koster, H. Reijnierse, M. Voorneveld in: Journal of Public Economic Theory, Vol. 1 (2003), p. 25-50
282   Hoofdstuk: Chapter
J.B. Kune in: Pensioenwetenschap en management van pensioen, aandachtspunten voor de 21ste eeuw (2003)
283   Boek: On Global Aging, old-age income systems in the EU and other major parts of the world
J.B. Kune (2003)
284   Hoofdstuk: Wij groeien vast in tal en last, het begrip 'grijze last' in theoretisch en empirisch perspectief
J.B. Kune in: Leven in een ouder wordende samenleving, generatiebewust vooruitzien in de 21ste eeuw (2003)
285   Hoofdstuk: Agglomeratie(s) in evenwicht?
J.G. Lambooy, F.G. van Oort in: Locatie en concurrentie (2003), p. 67-94
286   Hoofdstuk: Firms, Regions and Resources in a Globalizing Economy: a relational view
J.G. Lambooy in: Realigning Actors in an Urbanizing World (2003), p. 25-42
287   Artikel: Grote Stedenbeleid en Economische ontwikkeling
J.G. Lambooy in: Rooilijn, Vol. 37 (2003)
288   Hoofdstuk: Double Dutch in financial reporting
H.P.A.J. Langendijk in: Tussen Scylla en Charybdis, forensische studies deel 12 (2003), p. 67-74
289   Hoofdstuk: Double Dutch in financial reporting: highly flexible = extremely judgmental
H.P.A.J. Langendijk in: Is Fair Value Fair? Financial Reporting from An International Perspective (2003), p. 203-213
290   Artikel: Earnings management en frauduleuze verslaggeving
H.P.A.J. Langendijk in: Accounting, Vol. 107 (2003), p. 9-17