The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2002

21 tot 30 van 569
1   11   21   31   41   51 ... 111 ... 161 ... 221 ... 281 ... 341 ... 391 ... 451 ... 511 ... 561

21   Artikel: Studie en werk 2002: HBO'ers en academici van studiejaar 1999/2000 op de arbeidsmarkt. Statistische bijlage bij Elsevier Speciale uitgaveCarriere-De beste banen, juni 2002
E.E. Berkhout, P. Berkhout, J. de Winter in: SEO-Rapport, Vol. 630 (2002)
22   Artikel: Verplichte profielen in het middelbaar onderwijs: effect op studieduur en inkomen van hoger opgeleiden. Onderzoek op basis van 6 jaargangenSEO/Elsevier Studie & Werk
E.E. Berkhout, P. Berkhout, D. de Graaf in: SEO-Rapport, Vol. 639 (2002)
23  download 190314 Artikel: De zoekduur van EBB-schoolverlaters: definities en berekeningswijze
P. Berkhout in: SEO-Rapport, Vol. 635a (2002)
24   Artikel: Een prijskaartje aan kwaliteitskenmerken van kantoren: onderzoek naar de preferenties van kantoorgebruikers
P. Berkhout, J.P. Hop in: SEO-Rapport, Vol. 643 (2002)
25   Rapport: Schoolverlatersbrief 2002: hoe verloopt de stap van school naar werk?
P. Berkhout, J.A. Korteweg (2002)
26   Artikel: Kwaliteit van kantoorhuisvesting heeft een prijs
P.H.G. Berkhout, B. Gerritse, P. Venema in: Property NL Research Quarterly, Vol. 1 (2002), p. 13-18
27   Hoofdstuk: Zoekgedrag en instrooom van kenniswerkers
P.H.G. Berkhout, J. de Winter in: Kennis en Economie: onderzoek en innovatie in Nederland (2002), p. 41-47
28  download 66489 Proefschrift: Trade and foreign direct investment patterns: the case of Dutch agribusiness
S. van Berkum (2002), p. 233
29   Artikel: Statistisch onderzoek bij het CBS
J.G. Bethlehem in: STAtOR, Vol. maart 02/1 (2002), p. 17-21
30   Rapport: Technieken voor survey-onderzoek
J.G. Bethlehem (2002)