The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 2002

331 to 340 of 569
1 ... 51 ... 111 ... 161 ... 221 ... 281 ... 311   321   331   341   351 ... 391 ... 451 ... 511 ... 561

331  download 334917 Report: Some results on Vandermonde matrices with an application to time series analysis
A.A.B. Klein, P. Spreij (2002), p. 15
332   Article: Internationaal AFIR Colloquium is interessant voor alle Nederlandse Actuarissen
R. Kleynen, A.E. van Heerwaarden in: Actuaris, Vol. september (2002), p. 2-3
333   Article: De relevantie van insstitutionele economie voor economische transitie en ontwikkeling
R.K. Knaack, H. Jager in: Maandschrift Economie, Vol. 66 (2002), p. 476-494
334  download 505778 Article: De relevantie van institutionele economie voor economische transities (The relevance of institutional economics for economic transitions)
R.K. Knaack, H. Jager in: Maandschrift Economie, Vol. 66 (2002), p. 476-494
335   Report: Kosten en baten van stage- en leerlingplaatsen voor zorginstellingen OSA publicatie, ZW28
L. Kok, I. Groot, J.P. Hop, L. Janssens (2002)
336   Article: Persoonsgebonden reintegratiebudget is ineffectief
L. Kok in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 87 (2002), p. 680-682
337  download 191235 Article: Werkgeversbijdrage particuliere ziektekostenverzekering
L. Kok, L.M. Kok, I. Groot in: SEO-Rapport, Vol. 631 (2002)
338   Article: Motiverend belonen loont
R.S. Kok, C.M. van Praag, K. Cools, M. van Herpen in: Economisch-Statistische Berichten, Vol. 87 (2002), p. 867-870
339   Article: Child labor and multinational conduct : a comparison of international business and stakeholder codes
A. Kolk, R. van Tulder in: Journal of Business Ethics, Vol. 36 (2002), p. 291-301
340   Article: Child labor and multinational conduct: a comparison of international business and stakeholder codes
A. Kolk, R.J.M. van Tulder in: Journal of Business Ethics, Vol. 36 (2002), p. 291-301