The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

ACTA - 2011

121 to 130 of 335
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331

121   Article: Resazurin metabolism assay for root canal disinfectant evaluation on dual-species biofilms
L.M. Jiang, M.A. Hoogenkamp, L.W.M. van der Sluis, P.R. Wesselink, W. Crielaard, D.M. Deng in: Journal of Endodontics, Vol. 37 (2011), p. 31-35
122   Article: The influence of the ultrasonic intensity on the cleaning efficacy of passive ultrasonic irrigation
L.M. Jiang, B. Verhaagen, M. Versluis, J. Langedijk, P. Wesselink, L.W. van der Sluis in: Journal of Endodontics, Vol. 37 (2011), p. 688-692
123  download 220982 Dissertation: The physiology of habitual bone strains
W.C. de Jong (2011), p. 171
124   Article: The role of masticatory muscles in the continuous loading of the mandible
W.C. de Jong, J.A.M. Korfage, G.E.J. Langenbach in: Journal of Anatomy, Vol. 218 (2011), p. 625-636
125  download 449589 Article: A test of Berggren's model of dental fear and anxiety
A. de Jongh, M. Schutjes, I.H.A. Aartman in: European Journal of Oral Sciences, Vol. 119 (2011), p. 361-365
126  download 477841 Article: Approche des deux méthodes: un modèle de conceptualisation de cas dans le contexte de l’EMDR
A. de Jongh, E. ten Broeke, S. Meijer in: Journal of EMDR Practice and Research, Vol. 5 (2011), p. E12-E22
127   Book review: Begeleiding van angstige patiënten
A. de Jongh in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 118 (2011), p. 344- , The fearful dental patient: a guide to understanding and managing
128   Article: Cosmetische behandeling van het gebit. Effect op geluksbeleving en levenskwaliteit
A. de Jongh, S. Cheung, L.H.L. Khoe, N. El Asmi in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 118 (2011), p. 152-155
129   Chapter: Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)
A. de Jongh, E. ten Broeke in: Handboek voor gz-psychologen (2011), p. 189-200
130  download 356984 Article: Psychological impact of third molar surgery: a 1-month prospective study
A. de Jongh, A.J. van Wijk, J.A. Lindeboom in: Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Vol. 69 (2011), p. 59-65