The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxgeneeskunde"

AuthorsF.E.M. Brands, A.A. Witte
Title'Healing environment' en het lot van autonome kunst in ziekenhuizen
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume157
Year2013
PagesA6109-
ISSN00282162
FacultyFaculty of Humanities
Institute/dept.FGw: Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (ICG)
AbstractEr is een toenemende belangstelling voor de functie van kunst binnen de gezondheidszorg. Het concept ‘healing environment’, dat een aangename omgeving beoogt te creëren voor werknemer en patiënt, wordt door steeds meer Nederlandse ziekenhuizen omarmd. Het concept wordt verschillend ingevuld, maar onafhankelijk van de specifieke richting heeft healing environment gevolgen voor het kunstbeleid van zorginstellingen. Uit onderzoek in enkele Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat hoe strikter richtlijnen van een healing environment worden nageleefd, des te meer de medisch-functionele benadering van kunst centraal wordt gesteld en des te minder aandacht er is voor de intrinsieke waarde van kunst. Maar ook ziekenhuizen waar healing environment wordt afgewezen blijken kunst wel degelijk te definiëren in termen van het veraangenamen van de omgeving van de patiënt. Healing environment kan dus niet dienen als nieuwe legitimatie voor autonome kunst in bestaande ziekenhuiscollecties, maar sluit wel aan bij de recente aandacht voor de maatschappelijke rol van kunst.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker