The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FdR" and publication year: "2005"

AuthorsM.V.C. Aalders, T. Selnes
TitleLandbouwtransitie op dood spoor. Onderzoekers hekelen vastgeroeste beleidscultuur
JournalArena milieutijdschrift
Volume3
Year2005
Pages10-11
ISSN15693449
FacultyFaculty of Law
Institute/dept.FdR: Centrum voor Milieurecht (CvM)
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker