The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FdR" and publication year: "2001"

AuthorsC.A. Alberdingk Thijm, P.B. Hugenholtz, J.J.C. Kabel
TitleKennisinstellingen en informatiebeleid: lusten en lasten van de publieke taak
PublisherInstituut voor Informatierecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam
PlaceAmsterdam
Year2001
FacultyFaculty of Law
KeywordsInformatierecht; Informatievoorziening
AbstractMoet overheidsinformatie, bijvoorbeeld de website van het Rijksmuseum, voor iedereen toegankelijk zijn? Mag een kennisinstelling deze exploiteren? Hoe moet de prijs voor deze informatie worden berekend? Mag auteursrechtelijk beschermde informatie vrijelijk op een website geplaatst worden? Deze vragen zijn de resultante van twee (schijnbaar) tegengestelde belangen: de openbaarheid van overheidsinformatie en het gebruik daarvan. Deze belangentegenstelling staat in dit onderzoek centraal.

Deze studie is verricht door het Instituut voor Informatierecht in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW), Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid. de studie vormt deels een weerslag van discussies en gesprekken met belanghebbenden en vertegenwoordigers uit de culturele en onderzoekssector. Zij geeft voorts een analyse van bestaand recht en voorgesteld beleid met betrekking tot het omgaan door publieke kennisinstellingen met overheidsinformatie en zij besluit met een kader voor het beleid met betrekking tot overheidsinformatie bij kennisinstellingen.
NoteNiet-gecorrigeerde versie. 2001 verschenen bij Cramwinckel, Amsterdam.
Document typeReport
Download
Document finderUvA-Linker