The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FdR" and publication year: "2000"

AuthorL.F. Asscher
TitleNaar een e-Europe van de burgers
JournalNederlands Juristenblad
Volume14
Year2000
Pages762-763
ISSN01650483
FacultyFaculty of Law
Institute/dept.FdR: Instituut voor Informatierecht (IViR)
KeywordsECHELON
AbstractEchelon en een vergaand aftapverdrag nopen tot bezinning op de Europese communicatieparagraaf. Waar we in Nederland druk bezig zijn om ook in het Internet tijdperk de grenzen van het overheidshandelen zorgvuldig te herformuleren, lijkt de noodzaak daartoe nog onvoldoende doorgedrongen in de Europese Unie. Als wij reeds behoefte hebben aan een nieuwe Communicatieparagraaf in de Grondwet, dan geldt dat a fortiori voor het nieuwe Handvest van de Europese Unie. De ophef over Echelon, het geheime aftapnetwerk waarin Engelsen en Amerikanen samenwerken, onderstreept de noodzaak van een betere bescherming van de communicatiegrondrechten in de Europese Unie.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker