The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FGw" and publication year: "1973"

AuthorP. Tuynman
TitleBijdragen tot de P.C. Hooft-filologie
PromotorW. Hellinga
Date09-07-1973
Year1973
Pages110
FacultyFaculty of Humanities
AbstractDe studies in dit proefschrift handelen over tracering en opsporing, onderzoek en waardering van bronnen als filologische discipline zoals deze de voorwaarde vormt voor de interpretatie van teksten en biografische data, aan de hand van een bespreking van een aantal manuscriptologische, biografische en bibliografische gegevens betreffende P.C. Hooft, die onder verschillende gezichtspunten op hun implicaties werden onderzocht. De verscheidenheid van bijdragen vindt zijn eenheid dan ook in de eerste plaats in de beoefening van het filologisch ambacht van bronnenstudie in zijn verschillende aspecten waarvan zij verslag doen, meer nog dan in de dichter en in de persoon van P.C. Hooft die het directe onderwerp vormen, ook al leidde in feitelijk opzicht in de meeste van de besproken gevallen het onderzoek tevens tot een kritische herziening van het interpretatieve beeld dat zich gaandeweg op onvoldoende gedocumenteerde gronden heeft gevormd.
LanguageNederlands
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker