The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2012"

AuthorsK. Antonio, R. Plat
TitleSchadereservering anders?: van driehoeken naar micro-data
JournalActuaris
Volume19
Year2012
Issue6
Pages32-34
ISSN09294562
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractOmtrent (stochastische) reserveringstechnieken voor het schade-actuariaat is een omvangrijke literatuur beschikbaar. Deze literatuur beschrijft vrijwel uitsluitend modellen die uitgaan van een zogeheten schade- of afwikkelingsdriehoek met geaggregeerde data. Een driehoek is een samenvatting van een onderliggende dataset (op microniveau) die de afwikkeling van individuele schades gedetailleerd weergeeft. Met de introductie van Solvency II en IFRS 4 Fase 2 neemt de aandacht voor risicomanagement toe. Accurate methoden zijn nodig om toekomstige kasstromen te projecteren (op basis van historische data) en de bijhorende onzekerheid te meten. In dat opzicht is het zinvol om methoden te onderzoeken die de uitgebreide micro-data als uitgangspunt nemen, als alternatief voor het gebruik van driehoeken. Dit artikel geeft een stand van zaken.
Document typeArticle
Download
Document finderUvA-Linker