The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FEB" and publication year: "2004"

AuthorsE.E. Berkhout, P.H.G. Berkhout, M.L. Biermans
TitleDe CWI-monitor Jeugdwerkeloosheid: een eerste opzet
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2004
Pages61
Title seriesSEO-rapport
Series number771
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractIn dit rapport worden de nieuwe inschrijvingen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) in de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 maart 2004 geanalyseerd. Doel van de analyse is om op basis van deze CWI-registratiegegevens te komen tot statistieken die de werkloosheid van jongeren en de ontwikkeling daarvan in de tijd in beeld brengen. Het voorliggende rapport kan worden beschouwd als de nulmeting van de CWI-monitor jeugdwerkloosheid. Uit het onderzoek blijkt dat, ondanks de beperkingen die de gegevens met zich meebrengen, het mogelijk is dergelijke statistieken op te stellen, maar dat zij zich vooral dienen te richten op relatieve veranderingen in de tijd (m.b.v. indexcijfers). Met het oog op de grote behoefte aan recente arbeidsmarktinformatie zou het CWI deze statistieken elk kwartaal, kort na het beschikbaar komen van de gegevens, kunnen publiceren. De CWImonitor jeugdwerkloosheid kan de ontwikkeling van de werkloosheid onder jongeren 4 keer per jaar in beeld brengen.

Wat leert de voorliggende nulmeting van de monitor ons? De cijfers voldoen aan het beeld dat wij kennen van de arbeidsmarkt in de recent achter ons liggende periode. In vier jaar tijd verdubbelde zowel de kwartaal-instroom bij het CWI als de inschrijvingsduur. Voor jongeren bleef de ontwikkeling in deze twee grootheden geruime tijd achter, maar in het afgelopen half jaar verslechterde de hun arbeidsmarktpositie relatief meer.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker