The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "ACTA" and publication year: "2009"

AuthorsG. Aarab, F. Lobbezoo, H.L. Hamburger, M. Naeije
TitleWaakzaamheid geboden bij een snurker...
JournalQuality Practice. Nascholingstijdschrift voor Tandartsen
Volume4
Year2009
Issue5
Pages36-40
ISSN1876410X
FacultyACTA
AbstractSnurken kan tot grote ergernissen leiden bij de partner, huisgenoot of zelfs buren van een snurker. De vernauwing van de hogere luchtweg bij snurkers kan in sommige gevallen leiden tot obstructies. Het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) wordt gekenmerkt door het herhaald optreden van hogere luchtwegobstructie tijdens de slaap. De tandarts kan een rol spelen bij de behandeling van snurken en OSAS met behulp van een mandibulair repositieapparaat (MRA). Het MRA geeft in een recent uitgevoerde RCT goede resultaten bij de behandeling van OSAS. Het is van belang dat bij de behandeling van OSAS met behulp van een MRA een multidisciplinaire aanpak wordt gehanteerd, waarbij de diagnose duidelijk is vóór en na behandeling. Een tandarts zou alleen op verwijzing moeten handelen en voorzichtig moeten zijn met het behandelen van snurkers, omdat een onderliggende OSAS aanwezig kan zijn.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker