The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: faculteit: "FGw" en publicatiejaar: "2012"

AuteursI. Aarnoudse, S. Andringa
Titel'Ik doe het Staatsexamen Nt2 omdat...': onderzoek naar de motieven van staatsexamenkandidaten
TijdschriftLes
Jaargang30
Jaar2012
Nummer179
Pagina's17-19
ISSN13818201
FaculteitFaculteit der Geesteswetenschappen
Instituut/afd.FGw: Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC)
SamenvattingWelke rol vervult het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal tegenwoordig in de maatschappij? Een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, had tot doel hier meer duidelijkheid over te krijgen. Staatsexamenkandidaten werd gevraagd naar hun motieven voor het afleggen van het examen. Komen ze inderdaad vanwege werk, opleiding of sociale contacten, of overheersen andere motieven?
Soort documentArtikel
Document finderUvA-Linker