The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FdR" and publication year: "2001"

AuthorsM.V.C. Aalders, M.G. Faure, M. Hertoghs, M.J.C. Visser
TitleZorgplichtbepalingen uit de Wet milieubeheer: meer dan een symbool, Advies van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer over de toepassing van de artt 1.1a en 10.3 van de Wet milieubeheer, mede bezien in relatie tot de toepassing van zorgplichten in andere milieuregelgeving.
PublisherMinisterie van VROM
PlaceDen Haag
Year2001
ISBN907515528x
FacultyFaculty of Law
Institute/dept.FdR: Centrum voor Milieurecht (CvM)
Document typeReport
Document finderUvA-Linker