The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FdR" and publication year: "1993"

AuthorM.V.C. Aalders
TitleInterventie tijdens de 38ste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht
Book/source titleHet milieustrafrecht nader beschouwd: verslag van de achtendertigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 28 januari 1993
Authors/EditorsB.C. Punt, H.W. Samson-Geerlings, C. Waling
PublisherW.E.J. Tjeenk Willink
PlaceZwolle
Year1993
Pages55-
ISBN9027137781
FacultyFaculty of Law
KeywordsCrimes against the environment
Document typeChapter
Document finderUvA-Linker