The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FNWI" and publication year: "2011"

AuthorP. Hauwert
TitleZerovalent palladium (N-heterocyclic carbene) complexes for transfer hydrogenation of alkynes
PromotorC.J. Elsevier
Date17-02-2011
Year2011
Pagesxiii, 176
FacultyFaculty of Science
Institute/dept.FNWI: Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS)
AbstractKatalyse is een van de peilers van de duurzame chemie, waarbij producten kunnen worden gemaakt met minder energieverbruik, minder afvalstoffen en minder gevaar voor mens en milieu. Om te weten hoe een katalytische reactie verloopt, is het essentieel om de details van deze reactie te begrijpen. Het toverwoord hierbij is selectiviteit: het sturen van de reactie naar één product waar er meerdere producten mogelijk zijn. Een industrieel relevante reactie waarbij dit regelmatig problemen geeft, is bij de hydrogenering van alkynen, een reactie met het brandbare gas waterstof. Het probleem van deze reactie is dat het gewenste product meestal het lastigst te verkrijgen is. Peter Hauwert heeft een methode ontwikkeld om in deze reactie het gewenste product te vormen in zeer hoge selectiviteit, met behulp van een oplosbare palladiumkatalysator. In plaats van waterstofgas gebruikte hij een zogenoemde waterstof-donor, een klein molecuul dat waterstof kan overdragen, waardoor deze reactie veiliger in gebruik wordt. Het mechanisme van deze waterstofoverdracht verklaart waarom deze methode selectiever is dan andere methodes, en geeft tevens een voorspellende waarde voor de ontwikkeling van nieuwe katalysatoren.
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker