The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FNWI" and publication year: "2011"

AuthorA.C. Londoño Vega
TitleFlora and dynamics of an upland and a floodplain forest in Peña Roja, Colombian Amazonia = Flora y dinámica de bosques de tierra firme y de várzea en Peña Roja, Amazonia colombiana
PromotorsA.M. Cleef, H. Hooghiemstra
Co-promotorJ.F. Duivenvoorden
Date21-06-2011
Year2011
Pages243
ISBN978-90-76894-97-3
FacultyFaculty of Science
Institute/dept.FNWI: Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED)
Keywordspermanent plots; Pseudomonotes tropenbosii; Dipterocarpaceae; tree architecture; Myristicaceae; floristic composition; forest dynamics; tree mortality; tree recruitment
AbstractAan het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw werden twee permanente proefvlakken van bos opgezet in zogeheten old-growth-bossen bij Araracuara, in het centrale deel van het Colombiaanse Amazonegebied. De proefvlakken werden gesitueerd in twee contrasterende landeenheden: buiten de overstromingsvlakte van de rivieren (hooglandperceel) en in een dergelijke overstromingsvlakte (alluviaal perceel). Catalina Londoño onderzocht de structuur, de soortsamenstelling en de dynamiek van het bos in deze twee proefvlakken. Ze ontdekte de Pseudomonotes tropenbosii , een nieuwe bomensoort. Dit is pas de tweede melding van een lid van de familie Dipterocarpaceae in de Neotropen. Dipterocarpaceae is een zeer belangrijke familie van hardhoutproducerende bomen in Zuidoost-Azië, maar slechts vertegenwoordigd door twee soorten in het Amazonegebied. Uit het onderzoek van Londoño blijkt ook dat de dynamiek (sterfte) in het hooglandperceel tot de laagste waarden gemeten voor het Amazonebekken als geheel behoorden. Deze waren duidelijk veel lager dan verwacht zou kunnen worden op basis van de ligging van dit perceel in de bovenste deel van het Amazonebekken. Ondanks deze lage graad van bosomvorming was de soortenrijkdom in het hooglandperceel hoger dan die van het alluviale proefvlak. Daarom blijkt uit de resultaten van de twee permanente percelen dat het gevaarlijk is om inzichten van regionale studies toe te passen in plaatselijke situaties, zonder een adequate kennis van de lokale fysiografie en terreinomstandigheden.
LanguageEnglish
NotePartly in Spanish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker