The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: faculty: "FMG" and publication year: "2010"

AuthorJ. de Jong
TitleVan de inferieure frontaalkwab van de inboorling tot culturele neurowetenschap: anderhalve eeuw psychopathologie en cultuur
JournalMaandblad voor Geestelijke Volksgezondheid
Volume65
Year2010
Issue12
Pages992-1006
ISSN09257039
FacultyFaculty of Social and Behavioural Sciences
Institute/dept.FMG: Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)
AbstractVier perspectieven in het denken over psychopathologie stonden de afgelopen honderdvijftig jaar op de voorgrond. Eerst het dichotome perspectief, dat ofwel de biologie ofwel of cultuur als verklarend
model hanteerde. Het tweede perspectief, het continuüm-perspectief, schreef een stoornis toe aan
biologische, sociaal-culturele, cognitieve, emotionele en linguïstische aspecten van gedrag. Het derde is het spectrum-perspectief, waarin psychopathologie uiteengehaald wordt als door een prisma gebroken. Het vierde, het perspectief van de culturele neurowetenschap, bestudeert de wederzijdse beïnvloeding van cultuur en neurobiologie. Dit artikel eindigt met een beschrijving van de manier waarop de culturele wetenschap onze classificatiesystemen radicaal kan veranderen. En hoe de culturele wetenschap kan helpen om de tegenstelling tussen universalisme en relativisme,
tussen nature en nurture, tussen genotype en fenotype, te overbruggen.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker